Ο Ήρωας

ΨΑΞΕ & ΜΑΘΕ

• Τι συμβολίζει η λεοντή και το ρόπαλο του Ηρακλή;


• Ποιο ήταν το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ήρωα, από μωρό;


• Ποιοι ήταν οι άθλοι του Ηρακλή και τι σκοπό είχαν οι δοκιμασίες από τις οποίες έπρεπε να περάσει;


• Πώς διαμόρφωσαν αυτές το χαρακτήρα του; (διάπλαση ήθους, γνώση και σωφροσύνη)

ΣΚΕΨΟΥ

• Οι αρχαίοι Έλληνες, για να θεωρήσουν μια ανθρώπινη πράξη κατόρθωμα, έπρεπε να ξεχωρίζει και για άλλες αξίες πέραν από το βαθμό δυσκολίας της. Ποιες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είναι αυτές;

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• Στο αγγείο, η ακμή και η παρακμή της ομορφιάς αποτυπώνονται μέσα από τις αναπαραστάσεις των σωμάτων.

→ Ποια είναι τα στοιχεία που απαρτίζουν την ομορφιά του Ηρακλή; Μπορούμε αντίστοιχα να μιλήσουμε για ομορφιά και στο Γήρας; Και ποια στοιχεία θα την απάρτιζαν;


• Στην εποχή μας, τι θεωρείται κατόρθωμα;