Γκράφιτι

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δημόσιος χώρος και έκφραση.


• Γκράφιτι ως έκφραση επιθυμίας ή εξωτερίκευση ανάγκης.


• Ποια η αρχαιολογική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική αξία από ένα τέτοιο έκθεμα;


• Πώς αλλιώς συναντάμε στο δημόσιο χώρο μορφές λόγου που εκφράζουν κάτι; (Βλέπε επιγραφές καταστημάτων, οδική σήμανση, λογότυπα και διαφημίσεις προϊόντων, σημαίες κ.λπ.)


• Φωτογραφείστε δείγματα τέτοιων εικόνων από το περιβάλλον σας και συζητήστε τα στην τάξη.