Θησέας & Αντιόπη

ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ

• Για τον βασιλιά της Αθήνας τον Θησέα


• Για την βασίλισσα των Αμαζόνων την Αντιόπη


• Τι είναι η Αμαζόνες στην μυθολογία και τι συμβολίζουν;


• Για αρπαγές θεών και θνητών στην μυθολογία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

• Τις εκφράσεις των προσώπων τους. Από ποια στοιχεία προκύπτει η γαλήνη στη παράσταση;

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ

Η Αμαζόνα συμβολίζει την άγρια φύση ενώ ο Θησέας τον πολιτισμό.

Κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό είναι:

→ Ο ορθός λόγος, η γλώσσα, ο νόμος, η τέχνη, η επιστήμη, η τεχνική

Κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την άγρια φύση είναι:

→ Το ένστικτο, το χαοτικό, το ανεπεξέργαστο, το αδάμαστο, το άγνωστο

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• Στα ελληνικά η λέξη που χαρακτηρίζει το είδος μας είναι γένος αρσενικού. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Η αρχαϊκή και κλασική τέχνη δίνει υπόσταση σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Συζητήστε το στην τάξη.


• Την σχέση Ανθρώπου και Φύσης