Μια φορά κι ένα καιρό στις Κυκλάδες

Οδηγίες:

  • Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε οχτώ ομάδες.
  • Κάθε ομάδα παίρνει μια κάρτα, την οποία παρατηρεί για λίγα λεπτά. Ο δάσκαλος/ αρχηγός του παιχνιδιού διαβάζει ένα-ένα τα συνοδευτικά κείμενα και η ομάδα πρέπει να ξεχωρίσει το κείμενο που σχολιάζει τη δικής της κάρτα/ζωγραφιά.
  • Στη συνέχεια ο δάσκαλος επιλέγει μια από τις κάρτες/ζωγραφιές και μαζί με τα παιδιά συζητούν τις πληροφορίες που προκύπτουν από την παρατήρηση της εικόνας (ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν βάση τα σχόλια που περιέχονται με επιγραμματικό τρόπο στο έντυπο). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με όλες τις εικόνες.
  • Στο τέλος μπορεί να ζητηθεί από την κάθε ομάδα να αφηγηθεί μια ιστορία με βάση την εικόνα/ζωγραφιά.
  • Το παιχνίδι αυτό δεν έχει…νικητές και ηττημένους: κερδίζουν όλοι τη γνωριμία τους με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό!

Περιεχόμενο για εκτύπωση:

  • 8 κάρτες με ζωγραφιές
  • κείμενα
  • έντυπο για τον εκπαιδευτικό
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA