Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα

Σε αυτό το επεισόδιο δύο έφηβοι, ένας από την αρχαία Αθήνα και ένας από τη σημερινή εποχή συζητούν για  τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα.