Εξερευνώ

Μια ειδικά σχεδιασμένη ενότητα με περιεχόμενο για παιδιά, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

VIDEOS

Ειδικά σχεδιασμένο περιεχόμενο για παιδιά, το οποίο περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό

MUSEUM 360°

Εικονικές περιηγήσεις στις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου

CYCLADIC KIDS PODCAST

Podcasts για παιδιά με περιεχόμενο επιμελημένο από τους αρχαιολόγους του Μουσείου