Δραστηριότητες

Με αφορμή τα αντικείμενα των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, κάθε μήνα ανακαλύπτεις νέες δραστηριότητες για το σπίτι και το σχολείο!

HOME ACTIVITIES 4-6

Για παιδιά 4 έως 6 ετών

HOME ACTIVITIES 7-10

Για παιδιά 7 έως 10 ετών